Jan Långstedt & Caspar Friberg: Suomen mainonta- ja markkinointilainsäädäntö

World Trade Press on julkaissut Jan Långstedtin ja Caspar Fribergin kirjoittaman Suomen mainonta- ja markkinointilainsäädäntöä koskevan artikkelin AtoZ World Business-osiossaan. Artikkelissa käsitellään suomalaista markkinointilainsäädäntöä ja sen asettamia vaatimuksia mainostamiselle ja markkinoinnille, kuten esimerkiksi tiettyjen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyviä erityissäännöksiä sekä markkinointimetodiikalle asetettuja vaatimuksia, joista esimerkkinä voidaan mainita sallitut ja kielletyt markkinointimenettelyt. Artikkelin voi lukea tästä.

Pyydämme olemaan yhteydessä Jan Långstedtiin (jan.langstedt(at)mklaw.fi; +358400538022) mainoksien tarkistamiseen ja muissa markkinointijuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Facebook
Twitter
LinkedIn