Pääjohtajasopimus Venäjällä

Monissa maissa, kuten Suomessa, yhtiön toimitusjohtajaa ei työlainsäädännön näkökulmasta katsota yhtiön työntekijäksi. Venäjällä työlainsäädäntö seuraa kuitenkin toista polkua, ja venäläistä työlainsäädäntöä sovelletaan myös toimitusjohtajaan. Venäjän työsopimuslaki sisältää kuitenkin monia toimitusjohtajaa koskevia erityissäännöksiä, joista on hyvä olla tietoinen erityisesti solmittaessa työsopimusta venäläisen yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

 

Yhtiömuodon vaikutus

Venäjällä on kaksi osakeyhtiötä läheisesti muistuttavaa yhtiömuotoa. Toimitusjohtajan asema on kuitenkin molemmissa yhtiömuodoissa työlainsäädännön kannalta lähestulkoon sama. Ainoa eroavaisuus liittyy työsopimukseen allekirjoittamiseen. Yhtiömuodon ollessa rajavastuuyhtiö (OOO, LLC) työsopimuksen allekirjoittaa yleensä sen yhtiökokouksen puheenjohtaja, missä toimitusjohtaja on nimetty. Yhtiömuodon ollessa osakeyhtiö (AO, JSC) toimitusjohtajan työsopimuksen taas allekirjoittaa yhtiön puolesta hallituksen puheenjohtaja.

 

Työsopimuksen kesto

Venäjän työsopimuslaki sallii määräaikaisen työsopimuksen tekemisen toimitusjohtajan kanssa ilman erityisiä perusteita. Työsopimuksen kesto voidaan määritellä myös etukäteen yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Jälkimmäisessä tapauksessa työsopimuksessa tulisi viitata yhtiön yhtiöjärjestykseen työsopimuksen keston osalta.

 

Koeaika

Venäjällä tavallisen työntekijän koeajan enimmäiskesto on kolme kuukautta. Toimitusjohtajan kohdalla voidaan kuitenkin soveltaa pidempää, korkeintaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Sivutoimi

Venäjän työsopimuslain mukaan toimitusjohtaja ei saa ottaa vastaan sivutoimia ilman työnantajan päätösvaltaisen toimielimen, kuten hallituksen, etukäteen antamaa hyväksyntää.

 

Työsopimuksen päättämisperusteet

Venäjän työsopimuslaki sisältää seuraavat kolme työsopimuksen päättämisperustetta, jotka koskevat ainoastaan yhtiön toimitusjohtajaa:

1) Yhtiö on maksukyvytön;
2) Yhtiön päätösvaltainen toimielin on tehnyt siitä päätöksen;
3) Sopimuksessa määritellyt syyt.

Toinen kohta merkitsee käytännössä, että toimitusjohtajan työsopimus voidaan aina päättää yhtiön päätöksellä ilman mitään erityisiä perusteita. On kuitenkin huomattava, että siinä tapauksessa toimitusjohtaja on oikeutettu korvaukseen, joka vastaa vähintään hänen kolmen kuukauden keskipalkkaansa. Kolmas kohta taas merkitsee, että yhtiöllä on mahdollisuus määritellä etukäteen jo työsopimuksessa perusteita irtisanomisella. Esimerkki tällaisesta perusteesta voi olla esimerkiksi tulostavoitteista jääminen.

 

MK-Law avustaa laatimaan työsopimuksia venäläisten yhtiöiden pääjohtajien kanssa sekä tarvittaessa pääjohtajan työsopimuksen päättämisessä.

 

 

Lisätiedot ja tiedustelut:

[ls_content_block id=\”1534\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn