Muutoksia työsopimuslakiin

Vuoden vaihteessa astui voimaan joukko työsopimuslain muutoksia, jotka vaikuttavat sekä työsuhdetta solmittaessa että sitä päätettäessä. Muutokset lisäävät joustoa työsuhteissa, mutta samalla erityisesti yli 30 henkilöä työllistävien yritysten velvollisuudet lisääntyvät.

Koeaikaa pidennettiin

Koeajan enimmäispituutta on pidennetty neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, minkä lisäksi työnantajalle on annettu mahdollisuus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi pitkään poissa työstä. Jos vuokratyöntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan käyttäjäyrityksen palvelukseen, koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä aikaisemmin teki työnantajalleen töitä vuokratyöntekijänä.

Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa

Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Muissa tapauksissa määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää aina perusteltua syytä kuten aikaisemminkin.

Työantajan takaisinottovelvollisuutta lyhennettiin

Työnantajan takaisinottovelvoitteen pituus lyheni aikaisemmasta yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Jos irtisanotun työntekijän työsuhde on jatkunut päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotulle työntekijälleen mahdollisuus osallistua työnantajan kustannuksella työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 30 henkilöä ja jos työntekijä on ollut työantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Jos työnantaja laiminlyö tämän velvollisuuden, on työntekijä oikeutettu korvaukseen, jonka määrä vastaa koulutuksen tai valmennuksen arvoa.

Työnantajan periaatteet kyseisen valmennuksen järjestämiseen on myös sisällytettävä yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on päivitettävä vuoden 2017 aikana.

MK-Law avustaa erilaisten työsopimuksien laatimisessa sekä tarvittaessa työsopimuksen päättämistilanteissa ja neuvoo muissa työsuhteisiin liittyvissä lakiasioissa.

Facebook
Twitter
LinkedIn