Työluvat ulkomaalaisille työntekijöille Venäjällä

Voidakseen työskennellä Venäjällä ulkomaalaisen henkilön on saatava työlupa Venäjän sisäministeriöltä.

Venäjän federaation 25.7.2012 annetussa laissa nro 115-FZ ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta Venäjällä säädetään erilaisista työluvista, jotka sopivat erilaisiin tilanteisiin riippuen työntekijän asemasta, kokemuksesta ja pätevyydestä, työsuhteen voimassaoloajasta ja kansalaisuudesta.

Alla on yhteenveto niistä työlupavaihtoehdoista, joita ulkomaalaisille on tarjolla aloitettaessa työskentely Venäjällä esimerkiksi ulkomaalaisen yhtiön tytäryhtiössä.

Tavallinen työlupa

Tavallisen työluvan voi hankkia mitä tahansa työsuhdetta varten työntekijän palkasta riippumatta.

Työluvan saamiseksi työnantajan on kuitenkin ensin haettava lupa ulkomaalaisen palkkaamiseen. Yleiskielessä lupaan ulkomaalaisen palkkaamiseen viitataan usein termillä ”kiintiö”, sillä hallitus määrää vuosittain, kuinka paljon ulkomaalaisia venäläiset organisaatiot voivat palkata. Kiintiön hakemisen määräaika on yleensä edellisen vuoden toukokuun lopussa, minkä vuoksi ulkomaalaisen palkkaaminen vaatii jonkin verran etukäteissuunnittelua. Kun työnantajalle on myönnetty kiintiötä, tämä voi ryhtyä hakemaan työntekijöille työlupaa. Jotkut liikkeenjohdolliset tehtävät, kuten pääjohtajan tehtävä, eivät kuitenkaan edellytä kiintiön hakemista saamista.

Saadakseen tavallisen työluvan työntekijän on käytävä terveystarkastuksessa sekä suoritettava koe venäjän kielestä, historiasta ja venäläisen lainsäädännön perusteista. Lisäksi työnantajan tai työntekijän on otettava työntekijälle vapaaehtoinen sairausvakuutus.

Tavallinen työlupa myönnetään korkeintaan yhdeksi vuodeksi, ja se on voimassa tietyllä Venäjän alueella, kuten Moskovassa tai Pietarissa. Työlupa on rajoitettu koskemaan vain tiettyä ammattia tai toimintaa.

Erityisasiantuntijat

Erityisasiantuntijan työlupa on tarkoitettu työntekijöille, joilla on korkea ammatillinen kokemus ja osaaminen tietyltä alalta.

Kiintiötä koskevat rajoitukset eivät koske erityisasiantuntijan palkkaamista, joten työnantajan ei tarvitse hakea kiintiötä erityisasiantuntijan palkkaamiseen ennen työlupahakemuksen tekemistä. Erityisasiantuntijan ei myöskään edellytetä käyvän lääkärintarkastuksessa tai suorittavan koetta venäjän kielestä, historiasta ja lainsäädännön perusteista. Erityisasiantuntijan vuosipalkan on kuitenkin oltava vähintään kaksi miljoonaa ruplaa, mikä vastaa suunnilleen 26 700 euroa vaihtokurssilla 75,00 tai 30 300 Yhdysvaltain dollaria vaihtokurssilla 66,00.

Laissa ei ole asetettu erityisasiantuntijan kokemusta tai koulutusta koskevia erityisiä vaatimuksia, vaikkakin korkeakoulututkintoa voidaan katsoa edellytettävän. Erityisasiantuntijan työlupa myönnetään työsopimuksen voimassaoloajaksi mutta ei kuitenkaan yli kolmeksi vuodeksi.

WTO-lupa

WTO-lupa on tarkoitettu WTO:n jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten venäläisissä edustustoissa, sivuliikkeissä tai tytäryhtiöissä työskenteleville työntekijöille. Työlupaa voidaan hakea, jos työntekijä:

– Ryhtyy työskentelemään edustustossa liikkeenjohdollisessa asemassa;
– Nimitetään sivuliikkeen tai tytäryhtiön johtajaksi; tai
– Saa vähintään kahden miljoonan ruplan vuosipalkkaa.

Kiintiötä koskevat rajoitukset eivät koske WTO-lupaa, joten työnantajan ei tarvitse hakea lupaa ulkomaalaisen palkkaamiseen. Työntekijän on kuitenkin tullut työskennellä ulkomaalaisessa organisaatiossa vähintään yhden vuoden ajan ennen työsuhteen alkamista Venäjällä. Työntekijän edellytetään myös suorittavan kokeen venäjän kielestä, historiasta ja venäläisen lainsäädännön perusteista.

WTO-lupa myönnetään työsopimuksen voimassaoloajaksi mutta ei kuitenkaan yli kolmeksi vuodeksi.

Työpatentti

Azerbaidzanin, Armenian, Valko-Venäjän, Kazakstanin, Kirgisian, Tadzikistanin, Moldovan, Uzbekistanin ja Ukrainan kansalaiset voivat hakea työpatenttia, joka on karkeasti sanottuna yksinkertaistettu versio tavallisesta työluvasta, mutta jota kiintiötä koskevat rajoitukset eivät kuitenkaan koske.

Avustamme mielellämme erinäisten työlupien hankkimisessa Venäjälle lähetettäville työntekijöille.

Lisätiedot ja tiedustelut:

[ls_content_block id=\”1534\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn