Ryssland stiftar lag om ny skatt för utländska motorfordon vid WTO-anslutning

Det ryska Industri- och handelsministeriet har lämnat en proposition med förslag om en ny återvinningsskatt till statsduman. Skatten skall huvudsakligen tillämpas på motorfordon som importeras till Ryssland. Propositionen genomgår nu första fördragningen och förväntas godkännas före 1.8.2012 då bestämmelserna om den nya skatten ska träda ikraft.

I samband med sitt WTO-medlemskap har Ryssland förbundit sig att sänka bl.a. de tullavgifter som tillämpas på motorfordon. Tullavgiften på nya personbilar är i dag 25 % av bilens förtullningsvärde. I och med WTO-medlemskapet skall tullavgiften sänkas gradvis under en sju års övergångsperiod till 15 %.

Enligt lagförslaget ska återvinningsskatten uppbäras för att täcka senare återvinningskostnader som det importerade fordonet förorsakar. Skatten ska betalas av importören till tullmyndigheterna vid importen av fordonet. Den slutliga skattesatsen bestäms av den ryska regeringen efter att propositionen godkänts. Enligt förhandsuppgifter kommer skatten att beräknas på basis av en grundskatt. För att sedan få den slutliga skatten som ska betalas för ett fordon som importeras, ska grundskatten multipliceras med den koefficient som bestämts för den motorfordonstypen som det importerade fordonet hör till.

För nya personbilar förväntas grundskatten vara 20 000 rubel. Skattekoefficienten för nya personbilar förväntas ligga mellan 0,5 och 3,6 och ska bero på fordonets motorvolym. Återvinningsskatten för nya personbilar skulle på så vis bli 10 000 – 72 000 rubel (ca 250 – 1800 euro). För motorfordon som används i kommers, så som lastbilar och långtradare, förväntas återvinningsskatten ligga mellan 40 000 – 600 000 rubel (1 000 – 15 000 euro), beroende på fordonets storlek (tonnage).

Enligt propositionen skulle inhemska biltillverkare inte behöva betala återvinningsskatt. Istället kommer lagen att kräva dem att ställa en garanti för senare återvinning av motorfordon de sålt. Den nya återvinningsskatten skulle på så vis betyda att utländska biltillverkare åsamkas en betydlig tilläggskostnad jämfört med inhemska biltillverkare.

Facebook
Twitter
LinkedIn