Reklam- och marknadsföringsjuridik i Finland, av Jan Långstedt och Caspar Friberg

World Trade Press har publicerat en artikel om finsk reklam- och marknadsföringsjuridik skriven av MK-Laws Jan Långstedt och Caspar Friberg i sitt AtoZ World Business-kapitel. Artikeln innehåller en omfattande diskussion om de lagrum och regler som måste tas i beaktande när man marknadsför eller gör reklam om en produkt eller en tjänst i Finland. Saker som diskuteras i artikeln är bland annat specialregler som gäller vissa typer av produkter och tjänster, samt tillåtna och förbjudna marknadsföringsförfaranden. Artikeln kan läsas här.

Vi ber er vänligen kontakta Jan Långstedt (jan.langstedt(at)mklaw.fi; +358400538022) i frågor gällande granskning av reklam, samt i andra marknadsföringsrättsliga frågor.

Facebook
Twitter
LinkedIn