Rubicon Forum för ryska investerare och bolag

MK-Law deltog i Rubicon Forum -evenemanget som ordnades den 27-28 november i Kotka. Rubicon Forum samlade ihop ryska investerare och bolag samt finska experter och stödorganisationer för att utbyta erfarenheter, ge råd, diskutera affärsidéer och knyta kontakter. Rubicon är en icke-vinst drivande serviceplattform som understöder ryska investerare och bolag med att utveckla sin affärsverksamhet i Finland. MK-Law är Rubicons samarbetspartner och erbjuder juridiska rådgivningstjänster till ryska företag och investerare, som är intresserade av att idka affärsverksamhet i Finland. Vänligen läs mera om Rubicon-projektet på organisationens hemsidor: Rubicon

Facebook
Twitter
LinkedIn