Ryssland: Ikrafträdande ändringar till lag om andelsföretag med begränsat ansvar

Ändringar till den ryska lagen om andelsföretag med begränsat ansvar (OOO), som följer lag No. 228-FZ1 om borgenärsrättigheter, trädde i kraft 1.1.2012.

Lagändringarna befullmäktigar myndigheterna att förbereda och fastställa regler för hur ett andelsföretags nettoförmögenhet skall beräknas. I och med lagändringarna ska andelsföretag i fortsättningen inkludera information gällande företagets nettoförmögenhet i årsredovisningen samt på begäran tillhandahålla en intressent tillgång till information om företagets nettoförmögenhet.

Enligt de ändringar som trädde i kraft i årets början måste ett andelsföretag i fortsättningen sänka sitt andelskapital till samma nivå som företagets nettoförmögenhet ligger på endast om företagets nettoförmögenhet enligt årsredovisningen varit lägre än företagets andelskapital två verksamhetsår i följd. Företagets första verksamhetsår tas inte i beaktande. Tidigare var andelsföretag tvungna att sänka sitt aktiekapital om nettoförmögenheten efter första verksamhetsåret var mindre än andelskapitalet under något av de följande verksamhetsåren enligt årsredovisningen.

Reglerna gällande anmälningskyldighet till borgenärer har också ändrats. Istället för att anmäla en nedsänkning av andelskapitalet till varje känd borgenär skillt, ska andelsföretag i fortsättningen anmäla en nedsänkning av andelskapitalet till registermyndigheterna (skattemyndigheten) och publicera en kungörelse gällande nedsänkningen av andelskapitalet i den officiella tidningen för information om juridiska personer (Vestnik gosudarstvennoj registratsii).

Läs hela rapporten här.

Facebook
Twitter
LinkedIn