Nätverksbaserade PVR-tjänster och IPTV: Upphovsrättsrådet föreslår lösningar på digitala tidens utmaningar

Undervisnings- och kulturministeriets upphovsrättsråd publicerade 20.1.2012 ett betänkande (2012:2) gällande den digitala tidens upphovsrättsliga utmaningar. I betänkandet har rådet bl.a. uträtt de upphovsrättsliga frågorna i samband med nätverksbaserade PVR-tjänster (NPVR), som möjliggör att konsumenten kan banda in TV-program och senarelägga visningen av programmen till en tidpunkt som bättre passar konsumenten (\”time shifting\”).

I betänktandet konstaterade rådet att de aktörer som erbjuder NPVR-tjänster för tillfället inte har ingått avtal med rättighetsinnehavarna. Detta beror bl.a. på att parternas har olika uppfattning om den upphovsrättsliga tolkningen av NPVR. Rådets uppgift var därför att reda ut hur upphovsrättslagen skall tillämpas på NPVR-tjänster. I betänkandet presenterades fyra olika tolkningsmodeller:

1. Inspelningen av program och time shifting med hjälp av NPVR bör anses tillåtet med stöd av undantaget om kopiering för enskilt bruk. Möjligt att kompensation för kopieringen skall betalas.
2. NPVR-tjänster skall baseras på direkt licensiering.
3. NPVR-tjänster skall baseras på kollektiv licensiering.
4. Ett avtalslicenssystem skall utvecklas för NPVR-tjänster.

Rådet tog inte i betänkandet direkt ställning till vilket alternativ som erbjuder den bästa lösningen. En del av rådets medlemmar meddelade dock i ett utlåtande som fogats till betänkandet att de åtminstone inte anser att NPVR kan tillåtas med stöd av undantaget gällande kopiering för enskilt bruk. Enligt utlåtandet borde NPVR-bolagen erhålla rättigheterna till innehållet från rättighetsinnehavarna genom avtal.

Facebook
Twitter
LinkedIn