Caspar Friberg har börjat som jurist

Jur.mag. Caspar Friberg har börjat som jurist hos MK-Law. Till Caspars expertisområden hör offentlig upphandling och avtalsrätt, men han sköter även mångsidigt övriga juridiska uppdrag. Finlands Juristförbund belönade Caspar för den bäst avlagda juris magisterexamen vid Helsingfors universitet år 2009. Han har därtill avlagt ekonomie magisterexamen vid Åbo Akdemi samt studerat i Tyskland och USA.

Facebook
Twitter
LinkedIn