Riksdagen bekräftade ändringar till skattelagstiftningen inför skatteåret 2012

Riksdagen har bekräftat vissa ändringar till skattelagstiftningen inför skatteåret 2012. Av dessa kan nämnas exempelvis att:

– samfundsskatten sänks till 24,5 procent

– skatteprocenten för kapitalinkomst höjs till 30 procent och för den del kapitalinkomsten överstiger 50 000 euro till 32 procent

– maximibeloppet för skattefri dividend från icke-noterat bolag sänks från 90 000 euro till 60 000 euro

– ränta på bostadsskuld är avdragsgill till 85 procent år 2012 och till 80 procent år 2013

Ta gärna kontakt med oss ifall ni har skatterelaterade frågor.

Facebook
Twitter
LinkedIn