Author: Jan Långstedt

GDPR: EU:n tietoturva-asetus astuu voimaan pian

EU:n uuden tietoturva-asetuksen on tarkoitus selkeyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä EU:n jäsenmaissa. Samalla se myös tiukentaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä ja mahdollistaa tuntuvien rangaistusmaksujen määräämisen

Sivuliikkeen tai edustuston avaaminen Venäjälle

Sivuliikkeen tai edustuston avaaminen Venäjälle voi olla varteenotettava vaihtoehto venäläisen tytäryhtiön perustamiselle silloin, kun yrityksen tarkoitus on rajoittaa toimintansa Venäjällä myyntiin ja myynninedistämiseen tai valmisteleviin

Työsuhdeoptiot palkitsemis- ja kannustinjärjestelmänä

Optioiden antaminen työntekijöille on yksi niistä keinoista, joilla yritys voi palkita työntekijöitään sekä edistää heidän sitoutumistaan yritykseen. Käytännössä työsuhdeoptiolla tarkoitetaan työntekijälle annettavaa oikeutta merkitä tulevaisuudessa

Muutoksia työsopimuslakiin

Vuoden vaihteessa astui voimaan joukko työsopimuslain muutoksia, jotka vaikuttavat sekä työsuhdetta solmittaessa että sitä päätettäessä. Muutokset lisäävät joustoa työsuhteissa, mutta samalla erityisesti yli 30 henkilöä