Sivuliikkeen tai edustuston avaaminen Venäjälle

Sivuliikkeen tai edustuston avaaminen Venäjälle voi olla varteenotettava vaihtoehto venäläisen tytäryhtiön perustamiselle silloin, kun yrityksen tarkoitus on rajoittaa toimintansa Venäjällä myyntiin ja myynninedistämiseen tai valmisteleviin ja avustaviin toimintoihin.

Ulkomaisten yritysten, jotka suunnittelevat sivuliikkeen tai edustuston perustamista Venäjälle, on rekisteröitävä edustusto tai sivuliike. Sivuliikkeiden ja edustustojen rekisteröinneistä vastaa Moskovassa sijaitseva verotoimisto nro. 47. Rekisteröinti suoritetaan kyseisellä verotoimistolla riippumatta siitä, missä päin Venäjää edustusto tai sivukonttori tulee sijaitsemaan. Jos ulkomainen yritys aikoo harjoittaa liiketoimintaa useilla Venäjän hallintoalueilla, sivuliike tai edustusto on perustettava ja rekisteröitävä erikseen jokaisen hallintoalueen osalta.

Vaikkei Venäjän lainsäädännössä olekaan yksityiskohtaisia edustustoja tai sivuliikkeitä koskevia säännöksiä, rekisteröintiprosessista saattaa muodostua kokemattomalle aikaa vievä ja haastava tehtävä. Useimmat vaikeudet liittyvät siihen, että rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat hankitaan Venäjän ulkopuolelta ja ulkomaisen notaarin on ne vahvistettava. Tällöin asiakirjat yleensä eroavat ulkomuodoltaan ja sisällöltään vastaavista asiakirjoista Venäjällä ja samoin niiden vahvistus voi poiketa siitä, miten vastaavat asiakirjat vahvistettaisiin Venäjällä. Koska rekisteröintiviranomainen perinteisesti kiinnittää erityistä huomiota yksityiskohtiin ja muotovaatimuksiin, voivat jopa pienetkin poikkeamat johtaa hakemuksen hylkäämiseen, joten hakemus ja sen liitteet on valmisteltava ja toteutettava huolellisesti.  Mikäli hakemus hylätään, toimitettuja asiakirjoja ei palauteta, vaan asiakirjat on hankittava uudelleen.

Verotoimiston ja kauppakamarin veloittamat rekisteröimismaksut ovat tällä hetkellä yhteensä 135 000 RUR, eli noin 1985 euroa. Viranomaisrekisteröinnin lisäksi sivuliike ja edustusto kirjataan eläkerahastoon, pakolliseen sairausvakuutuskassaan, sosiaalivakuutusrahastoon ja liittovaltion tilastovirastoon. Koska sivuliike ja edustusto eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä,  on voiton kotiuttaminen jonkin verran yksinkertaisempaa sivuliikkeen ja edustuston osalta tytäryhtiöihin verrattuna.

MK-Law auttaa mielellään, jos suunnittelet sivuliikkeen tai edustuston avaamista Venäjälle.

[ls_content_block id=\”2095\”]

Facebook
Twitter
LinkedIn