Författare: Marcus Kevin

Byråns nya advokat

Vår jurist Karoliina Kaihlanen godkändes 4.10.2019 till medlem av Finlands Advokatförbund och hon bär således nu stolt titeln advokat. Vi gratulerar vår nya advokat! Karoliina

Offentlig upphandling i Finland

Med offentliga upphandlingar avses sådana varu-, tjänste- och byggnadsentreprenadsanskaffningar, som Finlands stat, kommuner, samkommuner, statliga affärsverk och övriga i anskaffningslagstiftningen definierade anskaffningsenheter gör av utomstående