Työlainsäädännön määräaikaiset muutokset koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä

Työlainsäädäntöön on tehty joukko määräaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen: YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja on lomautustilanteessa lyhennetty 5 päivään.

Lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia: Lomautusoikeus on määräaikana laajennettu koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen: Työsopimuslain mukainen 14 päivän lomautusilmoitusaika on lyhennetty 5 päivään.

Koeaikapurun laajentaminen: Koeaikapurku on määräaikana sallittu myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen: Työnantajan takaisinottovelvollisuus on pidennetty yhdeksäksi kuukaudeksi, jos työntekijä on irtisanottu aikavälillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Jos sovellettavassa työehtosopimuksessa on sovittu viittä päivää pidempiä tai lyhyempiä vähimmäisneuvottelu- tai lomautusilmoitusaikoja, noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja. Sama koskee myös työehtosopimusten mahdollisia määräyksiä takaisinottovelvollisuusajoista.

Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn