Työehtosopimuksien yleissitovuuden jatkuminen

Työmarkkinatilanne on kuluneen syksyn aikana elänyt voimakkaasti. Teknologiateollisuus ry ilmoitti jo keväällä 2021, että jatkossa työehtosopimuksista neuvottelee uusi yhdistys, Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Teknologiateollisuus ry:n aikaisemmin neuvottelemat yleissitovat työehtosopimukset päättyivät 30.11.2021, eikä uusista sopimuksista ole vielä päästy yhteisymmärrykseen. Tällaisia ovat mm. teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimukset, suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus ja tietotekniikan palvelualan työehtosopimus.

Edellä mainituilla aloilla ollaan siis tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että työehtosopimuksilla on niin sanottu jälkivaikutus, kunnes uusi sopimus on saatu neuvoteltua. Tässä tapauksessa työnantajaliiton puolelta on kuitenkin esitetty kannanotto, jonka mukaan jälkivaikutusta ei olisi, koska työnantajaliitto on eri kuin aikaisemmin (Teknologiateollisuuden työnantajat ry). Työntekijäliitot ovat taas olleet voimakkaasti jälkivaikutuksen olemassaolon kannalla. Tilanne on joka tapauksessa tällä hetkellä oikeudellisesti hieman epäselvä.

Tämänhetkisten tietojen perusteella teknologiateollisuuden uudet työehtosopimukset tulevat melko suurella varmuudella olemaan yleissitovia. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus tulee mahdollisesti saavuttamaan yleissitovuuden, mutta tämä varmistuu lopullisesti vasta yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöksen myötä. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta ei taas näillä näkymin ole tulossa yleissitovaa, koska alan työnantajista tarpeeksi moni ei ole liittynyt Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn.

Nykyisiä työehtoja ei kannata muuttaa, jos on todennäköistä, että alalle syntyy uusi yleissitova työehtosopimus. Koska ainakin Teknologiateollisuuden työehtosopimusten yleissitovuus tulee edellä kerrotuin tavoin ilmeisesti jatkumaan, ei näiden työehtosopimusten voimassaolon päättyminen edellytä työnantajalta tässä vaiheessa aktiivisia toimenpiteitä. Myös Teknologiateollisuuden työnantajat ry on ohjeistanut jäseniään noudattamaan vanhojen sopimusten ehtoja siihen saakka, kunnes uudet sopimukset ovat tulleet voimaan.

Jos työnantaja – joko järjestäytyneenä tai työnantajajärjestöön kuulumattomana – on noudattanut 30.11.2021 päättyneen Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, on suositeltavaa jo tässä vaiheessa ryhtyä aktiivisin toimiin, ellei työnantaja ole Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsen. Jos alalle ei synny uutta yleissitovaa työehtosopimusta, työehdot määräytyvät lähtökohtaisesti työlainsäädännön ja yksilöllisten työsopimusten perusteella. Jos työnantaja jää passiiviseksi on mm. olemassa riski siitä, että sovelletun työehtosopimuksen työlainsäädäntöön nähden edullisemmat ehdot vakiintuvat työnantajaa sitoviksi ajan myötä. Mitään tiettyä vähimmäisaikaa, jonka jälkeen työehtosopimuksen ehtojen katsotaan vakiintuneen työsopimuksen ehdoiksi, ei kuitenkaan ole olemassa. Jos työnantaja, joka tähän mennessä noudattanut Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta sen yleissitovuuden perusteella, haluaa, että jatkossa työehdot määräytyvä lain ja yksilöllisten työsopimusten perusteella, sen tulee ehdottomasti reagoida tilanteeseen mahdollisimman pian. Vastaavasti jos työnantaja haluaa jatkossa noudattaa kyseistä työehtosopimusta, sillä on esimerkiksi mahdollisuus liittyä uuteen työnantajajärjestöön, jolloin voidaan noudattaa vanhan työehtosopimuksen ehtoja, kunnes uusi työehtosopimus astuu voimaan. Lisäksi yrityskohtaisten työehtosopimuksen tekeminen ammattiliiton kanssa on mahdollista.

Työnantajien kannattaa aktiivisesti seurata työmarkkinaneuvotteluita tilannetta ja samalla arvioida oman organisaation mahdollisia muutostarpeita työehtojen osalta.

Facebook
Twitter
LinkedIn