Jatkuva vuoropuhelu ja työyhteisön kehittämissuunnitelma

Vuoden vaihteessa voimaan astunut uusi yhteistoimintalaki edellyttää työnantajan ja henkilöstön välille jatkuvaa vuoropuhelua. Velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää. Vuoropuhelun toteuttaminen Vuoropuhelua

Työehtosopimuksien yleissitovuuden jatkuminen

Työmarkkinatilanne on kuluneen syksyn aikana elänyt voimakkaasti. Teknologiateollisuus ry ilmoitti jo keväällä 2021, että jatkossa työehtosopimuksista neuvottelee uusi yhdistys, Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Teknologiateollisuus ry:n aikaisemmin

Kilpailukieltosopimuksiin työantajan korvausvelvollisuus 1.1.2022

Työnantajien on kannattavaa varautua valmisteilla olevaan kilpailukieltosopimuksia koskevaan työsopimuslain muutokseen jo nyt. Kaikki kilpailukieltosopimukset korvausvelvollisuuden piiriin Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaisesti työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle

Yt-neuvottelut (yhteistoimintaneuvottelut)

Yhteistoiminnasta yrityksissä säädetään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (yhteistoimintalaki), jonka mukaisesti yhteistoimintavelvollisuus koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalain 8 luvun työvoiman vähentämistä koskevia säännöksiä

Työntekijän lomauttaminen

Työn vähentyessä yrityksessä tilapäisesti voi työnantaja työntekijöiden irtisanomisen sijaan lomauttaa työntekijöitä. Lomauttamisesta säädetään työsopimuslaissa, jonka mukaan lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä tilapäisesti siten, että