Ryssland

Juridik för rysslandshandel

Advokatbyrå MK-Law Ab erbjuder nordiska företag juridisk rådgivning inom rysslandshandeln, oavsett i vilken form man valt att ordna verksamheten eller i vilket skede verksamheten är. Vi kan hjälpa till med allt från att utarbeta och granska leverans-och köpeavtal till att registrera dotterbolag eller köra ner olönsamma enheter i Ryssland.

 

Nedan följer några exempel på i hurdana ärenden Advokatbyrå MK-Law Ab kan hjälpa till gällande Ryssland.

Bolagsrätt

Registrering av dotterbolag, joint ventures och filialer, planering och verkställning av corporate governance- samt tillsyns- och rapporteringssystem mellan moder- och dotterbolag, uppgörande av lagenliga bolagsstämmo- och styrelseprotokoll samt registrering av eventuella ändringar i bolagets ledning eller dess bolagsordning, planering och verkställning av bolagets finansiering med internt eller externt kapital, planering och verkställning av olika företagsarrangemang, likvidering, köp eller försäljning av ett ryskt bolag.

Avtalsrätt

Uppgörande och granskning av olika internationella och inhemska avtal, så som leverans-, försäljnings- och köpeavtal, återförsäljnings- och distributionsavtal, lisensavtal för till exempel varumärken och patent, franchising-avtal, bemanningsavtal och olika gruppinterna avtal.

Skatterätt

Gruppintern skatteplanering, granskning av skattestatus (fast driftställe), konsultering gällande rysk mervärdesskatt vid försäljning till eller inköp från Ryssland, konsultering gällande personbeskattning, konsultering gällande arbetsgivaravgifter, konsultering gällande transfer pricing och utarbetning av transfer pricing dokumentation.

Immaterialrätt (IPR)

Registrering av varumärken och andra immaterialrätter, uppgörande och granskning av gränsöverskridande lisensavtal, registrering av domännamn och konsultering samt biträde vid IPR-tvister.

Marknadsföringsjuridik

Granskning av reklamer och marknadsföringsmaterial, uppgörande av regler och villkor för marknadsföringslotterier och -tävlingar, konsultering gällande den ryska personuppgiftslagstiftningen samt uppgörande och granskning av lagstadgade dokument och inlämnande av lagstadgade anmälningar till myndigheterna, rådgivning gällande rysk konsumentskyddslagstiftning.

Arbetsrätt

Uppgörande och granskning av ledningens arbetsavtal, uppgörande och granskning av arbetstagaravtal, uppgörande och granskning av lagstadgade interna policyn och regler, planering och verkställning av insentivprogram för bolagets ledning och arbetstagare.

Tvistlösning

Biträde och representation vid arbitrazh och ordinära domstolar för svarande och kärande, biträde och representation vid internationella skiljemannaförfaranden, representation och biträde vid olika myndighetsärenden.

Juridiska tjänster med anknytning till Ryssland utförs tillsammans med vårt ryska dotterbolag MK-Law Llc.

 

Förfrågningar och tilläggsinformation:

 

Jan Långstedt
Advokat, delägare
Tel: +358400538022
E-post: