Riksdagen bekräftade ändringar till skattelagstiftningen inför skatteåret 2012

Riksdagen bekräftade ändringar till skattelagstiftningen inför skatteåret 2012

Riksdagen har bekräftat vissa ändringar till skattelagstiftningen inför skatteåret 2012. Av dessa kan nämnas exempelvis att:

– samfundsskatten sänks till 24,5 procent

– skatteprocenten för kapitalinkomst höjs till 30 procent och för den del kapitalinkomsten överstiger 50 000 euro till 32 procent

– maximibeloppet för skattefri dividend från icke-noterat bolag sänks från 90 000 euro till 60 000 euro

– ränta på bostadsskuld är avdragsgill till 85 procent år 2012 och till 80 procent år 2013

Ta gärna kontakt med oss ifall ni har skatterelaterade frågor.