Author: WebAula

I vissa länder, t.ex. Finland, är ett bolags verkställande direktör inte ur juridiskt perspektiv en arbetstagare eller anställd i bolaget. Den ryska arbetsrätten har däremot utvecklats i en annan riktning, varvid den verkställande direktören i Ryssland har underkastats den ryska arbetslagstiftningen. Samtidigt innefattar den ryska...

I Ryssland är exploatering av utländska varumärken ännu ganska vanligt. Då man utvidgar sin affärsverksamhet till Ryssland är det därför viktigt att skydda sitt varumärke genom att söka registrering av varumärket också i Ryssland. Det finns i princip två sätt att skydda sitt varumärke i...

Många utländska företag och privatpersoner som har planerat att börja affärsverksamhet i Finland har ansett processen för öppnande av ett bankkonto i en lokal bank komplicerad och tidskrävande. Det här beror huvudsakligen på att de finländska bankerna har ställt ingående frågor gällande företagets verksamhet och dess...

För att jobba i Ryssland behöver en utlänning ett arbetstillstånd från det ryska inrikesministeriet. Den ryska lagstiftningen, dvs i praktiken federala lagen nr. 115-FZ om en utländsk medborgares rättigheter i den Ryska Federation, given 25.07.2012, föreskriver olika typer av arbetstillstånd som lämpar sig under olika omständigheter...

Advokatbyrå MK-Law öppnat kontor i Ekenäs för att bättre kunna betjäna kunder i Raseborg med omnejd. Orsaken till expansionen är att trakten har ett starkt näringsliv och aktiva företagare, som trots det ekonomiska läget utvecklar och satsar på nya affärsidéer. Att vi nu fysiskt finns...

Karoliina Kaihlanen är en del av vårt team från och med 2.9.2015. Karoliina har studerat till juris magister vid Helsingfors universitet och har även varit utbytesstudent vid Masaryk universitet i Tjeckien. Karoliina har tidigare arbetserfarenhet från en finsk byrå med inriktning speciellt på byggnadsjuridik....

Vi har flyttat till nya kontorsutrymmen i St. Petersburg. Det nya kontoret är på Moika och dess adress är: Moika 58, lit. A, Nr. 408 190 000 St. Petersburg Ryssland Kontoret är beläget alldeles i stadens centrum bara några hundra meter från nevskij prospekt. De närmaste metrostationerna är Admiraltejskaja...

Den nya skyldigheten att lämna uppgifter om entreprenader på byggnadsbranschen träder i kraft 1.7.2014. Entreprenaduppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till skatteförvaltningen. Syftet med utlämningsskyldigheten är att effektivare förebygga grå ekonomi på byggbranschen genom en förstärkning av övervakningen. Om den nya...

Den nya skyldigheten att lämna arbetstagaruppgifter på byggbranschen träder i kraft 1.7.2014. Arbetstagaruppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till skatteförvaltningen. Syftet med utlämningsskyldigheten är att effektiverare förebygga grå ekonomi på byggbranschen genom att förstärka övervakningen. Om utlämningsskyldigheten stadgas i lagen om...