Author: Marcus Kevin

Vår jurist Karoliina Kaihlanen godkändes 4.10.2019 till medlem av Finlands Advokatförbund och hon bär således nu stolt titeln advokat. Vi gratulerar vår nya advokat! Karoliina har samtidigt utnämnts till Senior Associate, specialiserad på arbetsrätt och bolagsrätt. Dessutom hjälper hon regelbundet byråns kunder i ärenden gällande fastigheter...

Med offentliga upphandlingar avses sådana varu-, tjänste- och byggnadsentreprenadsanskaffningar, som Finlands stat, kommuner, samkommuner, statliga affärsverk och övriga i anskaffningslagstiftningen definierade anskaffningsenheter gör av utomstående försäljare. De offentliga upphandlingarnas värde i Finland uppgår till 20 miljarder euro per år. Eftersom anskaffningarna som görs av den...