Jurister

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Jan sköter huvudsakligen bolags- och avtalsrättsliga ärenden samt rådger i frågor gällande reklam- och marknadsföringsjuridik. Utöver finsk juridik har Jan jobbat flera år med juridik i Ryssland, och känner till rysk bolags-, avtals-, skatte- och immaterialrätt utmärkt. Han rådger kontinuerligt utländska bolag i affärsjuridiska frågor som gäller Ryssland.

Språk: finska, svenska, engelska, ryska

Tel: +358 40 053 8022
CV

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Marcus är MK-Laws grundare. Marcus är specialiserad på bolagsrätt, speciellt företagsköp och företagsarrangemang, avtalsrätt samt immaterialrätt. Han sköter även tvistlösning.

Språk: svenska, finska, engelska

Tel: +358 40 741 6808
CV

NIKLAS LINDSTROM

advokat, DELÄGARE

Niklas är specialiserad på tvistlösning och konflikthantering. Han agerar regelbundet som ombud för både finländska och utländska bolag och privatpersoner i olika rättegångar och skiljeförfaranden. Niklas rådger även i frågor gällande avtalsrätt och bolagsrätt samt insolvensrätt, såsom konkurs, företagssanering och återvinning.

Språk: svenska, finska, engelska

Tel: +358 40 700 5733
CV

KAROLIINA KAIHLANEN

Advokat, Senior Associate

Karoliina är specialiserad på arbets- och bolagsrätt samt tvistlösning. Hon biträder våra kunder i alla typer av arbetsrättsliga frågor. Dessutom biträder hon våra internationella och inhemska kunder inom bolags-, avtals-, byggnads- och fastighetsrätt.

Språk: finska, engelska
Tel: +358 40 708 4621
CV

PAVEL MEDVEDEV

Jurist

Pavel biträder byråns klienter i ärenden som berör rysk juridik och rysslandshandel. Han har fokus på rysk bolags- och arbetsrätt samt tvistlösning. Han biträder byråns klienter kontinuerligt vid ryska domstolar och skattemyndigheter och sköter om compliance-relaterade uppdrag. Utöver detta sköter Pavel olika IPR-ärenden på internationell och nationell nivå. Tidigare har Pavel jobbat som jurist på ryska företag samt på den offentliga sektorn.

Språk: ryska, engelska, finska
Tel: +358 50 464 4642
CV

MARIKA KALLIOTIE

Jurist

Marika biträder advokaten för vårt företag i olika utredningar och utarbetar juridiska handlingar och inlagor. Marika har en magisterexamen i juridik från Uppsala universitet, så hon är också bekant med det svenska rättssystemet.

Språk: engelska, svenska, finska
Tel: +358 50 556 7729
CV

CASPAR FRIBERG

Jurist

Caspar är specialiserad på avtals-, bolags- och arbetsrätt samt offentlig upphandling. Caspar arbetade på MK-Law under åren 2012-2016 och återvände till byrån 2021 efter att ha spenderat fem år i ett tyskt industriföretags tjänst som inköpsexpert.

Språk: svenska, finska, engelska
Tel. +358 50 351 7766
CV

SANNA SUNDBERG

Trainee

Sanna bistår juristerna i olika uppdrag. Hennes uppgifter ingår juridisk forskning, översättningar och utarbetande av olika dokument.

Språk: svenska, finska, engelska
Tel. +358 50 435 7421
CV