Jurister

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Jan sköter huvudsakligen bolags- och avtalsrättsliga ärenden samt rådger i frågor gällande reklam- och marknadsföringsjuridik. Utöver finsk juridik har Jan jobbat flera år med juridik i Ryssland, och känner till rysk bolags-, avtals-, skatte- och immaterialrätt utmärkt. Han rådger kontinuerligt utländska bolag i affärsjuridiska frågor som gäller Ryssland.

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Marcus är MK-Laws grundare. Marcus är specialiserad på bolagsrätt, speciellt företagsköp och företagsarrangemang, avtalsrätt samt immaterialrätt. Han sköter även tvistlösning.

NIKLAS LINDSTROM

advokat, DELÄGARE

Niklas är specialiserad på tvistlösning och konflikthantering. Han agerar regelbundet som ombud för både finländska och utländska bolag och privatpersoner i olika rättegångar och skiljeförfaranden. Niklas rådger även i frågor gällande avtalsrätt och bolagsrätt samt insolvensrätt, såsom konkurs, företagssanering och återvinning.

KAROLIINA KAIHLANEN

Advokat, Senior Associate

Karoliina är specialiserad på arbets- och bolagsrätt samt tvistlösning. Hon biträder våra kunder i alla typer av arbetsrättsliga frågor. Dessutom biträder hon våra internationella och inhemska kunder inom bolags-, avtals-, byggnads- och fastighetsrätt.

PAVEL MEDVEDEV

Jurist

Pavel biträder byråns klienter i ärenden som berör rysk juridik och rysslandshandel. Han har fokus på rysk bolags- och arbetsrätt samt tvistlösning. Han biträder byråns klienter kontinuerligt vid ryska domstolar och skattemyndigheter och sköter om compliance-relaterade uppdrag. Utöver detta sköter Pavel olika IPR-ärenden på internationell och nationell nivå. Tidigare har Pavel jobbat som jurist på ryska företag samt på den offentliga sektorn.

CASPAR FRIBERG

Jurist

Caspar är specialiserad på avtals-, bolags- och arbetsrätt samt offentlig upphandling. Caspar arbetade på MK-Law under åren 2012-2016 och återvände till byrån 2021 efter att ha spenderat fem år i ett tyskt industriföretags tjänst som inköpsexpert.

SANNA SUNDBERG

Trainee

Sanna bistår juristerna i olika uppdrag. Hennes uppgifter ingår juridisk forskning, översättningar och utarbetande av olika dokument.