Blogg

Varje klient, ny eller gammal, som under perioden januari-februari 2013 tecknar ett In-House-serviceavtal med MK-Law för år 2013 erbjuds In-House-tjänsten för ett månadsarvode motsvarande 700 € (+moms), vilket inkluderar fem timmar juridisk konsultation eller arbete per månad (timarvodet är därmed 140 €). För mer information...

MK-Law deltog i Rubicon Forum -evenemanget som ordnades den 27-28 november i Kotka. Rubicon Forum samlade ihop ryska investerare och bolag samt finska experter och stödorganisationer för att utbyta erfarenheter, ge råd, diskutera affärsidéer och knyta kontakter. Rubicon är en icke-vinst drivande serviceplattform som understöder...

Den europeiska exekutionstiteln erbjuder borgenärer en möjlighet att genom ett förenklat förfarande verkställa domar gällande fordringar inom den Europeiska Unionen (förutom Danmark). I praktiken är en europeisk exekutionstitel ett intyg som möjliggör för domar, förlikningar och officiella handlingar som gäller obestridda fordringar att erkännas och...

I och med den tillökande populariteten av sociala medier bland konsumenter har också företag i högre grad börjat utnyttja sociala medier vid marknadsföringen av sina produkter och tjänster. Populära reklamkanaler är sociala nätverkstjänster som Facebook, sökmotorer som Google och bloggar, bland annat mode- och matbloggar....

Finansministeriet har föreslagit att en begränsning av ränteavdragsrätten införs i näringsbeskattningen. Enligt förslaget skulle begränsningen gälla avdragsrätten för de sk. nettoränteutgifterna, som utgör skillnaden mellan bolagets ränteutgifter och ränteinkomster. Nettoränteutgifterna skulle vara avdragsgilla endast upp till ett belopp som motsvarar 30 % av bolagets resultat...

Framförallt inom huvudstadsregionen kan städernas och kommunernas bygglovspolitik orsaka situationer där en del av en fastighet och den därtillhörande byggrätten inte kan säljas trots efterfrågan. Byggnadstillsynsmyndigheterna är nämligen ofta emot att byggplatser styckas upp på flera fastigheter. I dylika situationer erbjuder avtal om delningen av...

Det ryska Industri- och handelsministeriet har lämnat en proposition med förslag om en ny återvinningsskatt till statsduman. Skatten skall huvudsakligen tillämpas på motorfordon som importeras till Ryssland. Propositionen genomgår nu första fördragningen och förväntas godkännas före 1.8.2012 då bestämmelserna om den nya skatten ska träda...

Enligt ändringarna av lagen om sjukförsäkring och lagen om företagshälsovård som träder i kraft idag skall arbetsgivaren utvärdera arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet då sjukdagpenning utbetalats i 90 dagar. Utredningen görs i samarbete med företagshälsovården och där utreds arbetstagarens arbetsförmåga och möjlighetera att fortsätta...

Marknadsdomstolen förbjöd i sin dom 190:12 (28.5.2012) innehavaren av domänen Keittiomaailma.com att använda domänen i sin näringsverksamhet. Innehavaren hade registrerat och använt domänen över 10 år i samband med ett samarbete med ett annat företag. Då samarbetet upphörde fortsatte innehavaren att använda domänen bl.a. för...