Anna Kass

Anna Kass

Anna Kass
Counsel
Asianajotoimisto MK-Law Oy
Jorvas Hitech Center (JHC 1)
Hirsalantie 11
02420 Jorvas

Annalla on laaja-alainen kokemus yritysjärjestelyiden parissa työskentelystä ja asiakkaiden neuvonantajana toimimisesta sekä työoikeudellisista ja yhtiöoikeudellisista kysymyksistä. Hän on avustanut vuodesta 2006 alkaen eri aloilla toimivia yhtiöitä koko niiden elämänkaaren aikana. Anna on mm. neuvonut kansainvälisiä yhtiöitä Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin liittyen sekä konsultoinut kasvavia ja kansainvälistyviä suomalaisia yhtiöitä. Hän on perehtynyt sekä riitojen ennakoimiseen että niiden ratkaisemiseen, mistä hänellä on monipuolinen kokemus. Hänellä on tutkinnot oikeus- ja kauppatieteistä sekä varatuomarin arvonimi.

Asiakkaat arvostavat hänen selkeää ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaansa. Anna pyrkii kommunikoinnissaan painottamaan yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista käytännön tasolla, liiketoimintanäkökulmaa unohtamatta.  

Annalla on vankka kokemus projektien hallinnasta, johtamisesta ja seurannasta. Hän on uransa aikana hoitanut erilaisia sulautumisia, yrityskauppoja, rahoitusjärjestelyitä sekä muita transaktioita. Hän on myös toiminut asiakkaiden johtavana legal counselina ja ollut aktiivisesti mukana hallitus- ja yhtiökokouksissa puheenjohtajana tai sihteerinä, sekä toiminut neuvonantajana lomautuksiin ja rekrytointeihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Anna on pitänyt luentoja ja koulutuksia juristeille, muiden alojen ammattilaisille sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteen opiskelijoille.

Jäsenyydet

Suomen lakimiesliitto

 

Työkokemus
Asianajotoimisto MK-Law Oy
2020-
Counsel
Kööpenhaminan yliopisto
2015-2020
PhD Fellow
Fondia Oy
2012-2015
Senior Legal Counsel
PricewaterhouseCoopers Oy
2010-2012
Senior Corporate Consultant
Asianajotoimisto Aldea
2009-2010
Avustava lakimies
Asianajotoimisto Widman & Hannes Snellman
2006-2009
Avustava lakimies
Koulutus
Asianajajatutkinto
2014
Varatuomarin arvonimi
2009
Turun Yliopisto
2006
Oikeustieteen kandidaatti
Åbo Akademi
2005
Kauppatieteiden maisteri
Kielitaito
Suomi, ruotsi, englanti, tanska