Venäjä

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa suomalaisia yrityksiä Venäjän kauppaan liittyvissä lakiasioissa. Se, miten kauppaa tehdään tai missä vaiheessa yrityksen venäjätoiminnot ovat, ei ole väliä, sillä avustamme yrityksiä aina toimitus-ja kauppasopimuksien laatimisesta ja tytäryrityksien perustamisesta ja hallinnoinnista mahdolliseen toiminnan lopettamiseen asti.

 

Tässä oikeudenaloittain muutama lakiasia, joiden hoitamisessa toimistomme voi auttaa:

Yhtiöoikeus

Tytäryhtiön tai yhteisyrityksen perustamisessa ja sivuliikkeen tai edustuston rekisteröinnissä, corporate governance- sekä valvonta- ja raportointijärjestelmien suunnittelussa ja laatimisessa, yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjojen laatimisessa ja päätöksien mukaisten muutosten tekemisessä yhtiön asiakirjoihin ja niiden rekisteröinnissä, yhtiön oman pääoman mukaisessa rahoittamisessa ja muiden rahoitusmuotojen käyttämisessä, yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja läpiviemisessä sekä tytäryhtiön likvidoinnissa tai myynnissä.

Sopimusoikeus

Erinäisten sopimuksien laatimisessa ja tarkastamisessa, mukaan lukien rajan ylittävät myynti- ja toimitussopimukset, hankinta- ja ostosopimukset, jälleenmyynti- ja jakelusopimukset, tavaramerkkien ja patenttien lisenssisopimukset, franchising sopimukset, henkilöstön vuokrasopimukset sekä konsernin sisäiset sopimukset.

Vero-oikeus

Konsernin sisäisessä verosuunnittelussa, verostatuksen tarkistamisessa ja kiinteän toimipaikan (veronmaksuvelvollisuuden) syntymiseen liittyvissä asioissa, arvonlisäveroon liittyvissä asioissa esimerkiksi myytäessä tavaroita tai palveluita Venäjälle tai ostettaessa niitä Venäjältä, henkilöverotukseen liittyvässä neuvonnassa, työnantajan sivukuluihin liittyvässä neuvonnassa, siirtohinnoittelukysymyksissä ja siirtohinnoitteludokumentaation laatimisessa.

Immateriaalioikeus (IPR)

Tavaramerkkien ja muiden oikeuksien rekisteröinnissä, rajat ylittävien lisenssisopimuksien laatimisessa, verkkotunnuksien rekisteröimisessä, ja IPR-riidoissa.

Markkinointijuridiikka

Mainoksien ja markkinointimateriaalien tarkistamisessa, markkinointiarjapajaisten ja -kilpailujen ehtojen ja sääntöjen laatimisessa, henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyvien sääntöjen neuvonnassa, sekä arpajais- ja henkilötietojen keräämiseen liittyvien viranomaisilmoituksien laatimisessa ja jättämisessä, kuluttajansuojalainsäädäntöön liittyvässä neuvonnassa.

Työoikeus

Pääjohtajasopimuksien laatimisessa ja tarkistamisessa, tavallisten työsopimuksien laatimisessa ja tarkistamisessa, sisäisten työjärjestyksien ja -sääntöjen laatimisessa, bonus- ja muiden kannustinjärjestelmien suunnittelussa ja laatimisessa.

Riidanratkaisu

Asianajossa ja edustamisessa arbitraasi- ja tavallisissa tuomioistuimissa, kansainvälisessä välimiesmenettelyssä, viranomaisasioinnissa (rekisteröinnit, ilmoitukset ja selvitykset).

Asianajotoimisto MK-Law Oy hoitaa Venäjään liittyvät toimeksiannot yhdessä venäläisen tytäryhtiönsä MK-Law Llc:n kanssa. Toimiston Venäjän kaupan lakipalveluita johtaa Jan Långstedt, jolla on yli vuosikymmenen kokemus Venäjän kaupan juridiikasta, sekä Pavel Medvedev, joka on työskennellyt saman verran lakimiehenä venäläisissä yhtiöissä ja julkisella sektorilla.