Yleinen

Työsuhde voi päättyä eri tavalla: yleensä määräaikainen työsuhde päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyksi ja vakituinen työsuhde irtisanomisella. Sekä määräaikainen että vakituinen työsuhde voi myös päättyä työsopimuksen purkamiseen. Koeaika Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon koeajasta, jona aikana työantaja voi mm. selvittää, onko työntekijä tarpeeksi...

Alla muutamia perusasioita ja vinkkejä Venäjän kauppaan liittyvistä toimitussopimuksista. Sopimuksen aihe Toimitussopimuksessa tulisi aina tarkkaan määritellä mitä tavaraa sopimus koskee sekä kuinka paljon ja minkä laatuista tavaraa toimittajan tulee toimittaa. Yksityiskohtaiset laatumääräykset ja teknilliset spesifikaatiot voidaan lisätä sopimukseen sopimusliitteellä. Jos tarkoituksena on sopia pidempiaikaisesta yhteistyöstä ja jatkuvista toimituksista,...

Valtiovarainministeriö on tänään julkistanut valtioneuvoston valtiontalouden kehyspäätöksen vuosille 2014 - 2017. Yhteenvetona kehyspäätös muokkaisi verotusta seuraavasti: Yhteisövero laskisi 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot tulisivat kokonaan veronalaisiksi vuoden 2014 alusta Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotettaisiin ensi...

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa suomalaisia yrityksiä tytäryhtiön tai muun yrityksen perustamisessa Venäjälle. Yhtiömuoto Yleisimmät länsimaalaisten yhtiöiden Venäjällä käyttämät yhtiömuodot ovat rajavastuuyhtiö ja osakeyhtiö. Näistä rajavastuuyhtiö on suositumpi, johtuen lähinnä siitä, että sen administratiivinen hallinnointi on kevyempää. Rekisteröinti Lain mukaan viranomaisten tulee suorittaa rajavastuuyhtiön rekisteröinti viiden päivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä...

Asianajotoimisto MK-Law Oy on laatinut World Trade Pressille artikkelin Venäjän markkinointi- ja mainoslainsäädännöstä. Artikkelissa käsitellään kattavasti Venäjän lainsäädännön asettamia yleisiä vaatimuksia mainostamiselle ja markkinoinnille, eräiden tuotteiden mainostamiseen liittyviä erityisvaatimuksia, digitaali- ja muuta sähköistä markkinointia koskevia sääntöjä, sekä henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Artikkelin voi lukea tästä. Asianajotoimisto...

Lähes kaikkiin työsuhteisiin Suomessa sovelletaan työsopimuslakia, jota usein kutsutaan työelämän peruslaiksi. Työsopimuslaki sisältää paljon pakottavia säännöksiä, mikä käytännössä tarkoittaa, että työsopimuksessa oleva ehto, joka on ristiriidassa työsopimuslain pakottavan säännöksen kanssa, on mitätön. Tämän lisäksi on olemassa työehtosopimuksia, joissa sovitaan sitovasti alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista,...

Vakuutuksenottaja (tai vakuutettu) ei aina ole tyytyväinen vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Tämä on ymmärrettävää varsinkin jos vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan tiettyä vahinkoa, korvaussummaa pidetään selvästi liian alhaisena, päätös perustuu puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen tai vakuutuspäätös ei sisällä riittäviä perusteluita. Ensisijaisesti kannattaa yrittää keskustella vakuutusyhtiön edustajan kanssa, joka mahdollisesti...

Jokaiselle uudelle (tai kanta-) asiakkaalle, joka solmii vuoden 2013 tammikuun tai helmikuun aikana In-House-lakipalvelusopimuksen vuodeksi 2013, tarjotaan In-House-lakipalvelu kuukausihintaan 700 € (+ALV), sisältäen viisi tuntia juridista konsultaatiota tai työtä per kuukausi (tuntihinta näin ollen 140 €). Lisätietoa In-House-palvelusta löytyy näiden sivujen In-House-osiosta, jonka löydätte sivun...

World Trade Press on julkaissut Jan Långstedtin ja Caspar Fribergin kirjoittaman Suomen mainonta- ja markkinointilainsäädäntöä koskevan artikkelin AtoZ World Business-osiossaan. Artikkelissa käsitellään suomalaista markkinointilainsäädäntöä ja sen asettamia vaatimuksia mainostamiselle ja markkinoinnille, kuten esimerkiksi tiettyjen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyviä erityissäännöksiä sekä markkinointimetodiikalle asetettuja vaatimuksia, joista...

MK-Law osallistui 27-28 marraskuuta järjestettyyn Rubicon Forum-tapahtumaan Kotkassa. Rubicon Forum keräsi yhteen venäläisiä sijoittajia ja yrityksiä sekä suomalasia asiantuntijoita ja tukiorganisaatioita vaihtamaan kokemuksia, antamaan neuvoja, keskustelemaan liikeideoista ja verkostoitumaan. Rubicon on voittoa tavoittelevamaton palvelukeskus, joka tukee venäläisiä sijoittajia ja yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä Suomessa. MK-Law on...