Lakimiehet

JAN LÅNGSTEDT

Asianajaja, osakas

Jan tuli MK-Law:n osakkaaksi 2011. Hän avustaa toimiston asiakkaita etenkin kansainvälisissä sopimusoikeudellisissa asioissa ja riidoissa. Tämän lisäksi Jan avustaa päämiehiämme julkisissa hankinnoissa ja kuluttaja- sekä markkinointijuridiikkaan liittyvissä asioissa.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
Puh: 040 053 8022
CV

MARCUS KEVIN

Asianajaja, osakas

Marcus on Asianajotoimisto MK-Law:n perustaja. Hän on erikoistunut yhtiöoikeuteen, erityisesti yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin, sopimusoikeuteen sekä immateriaalioikeuteen. Marcus hoitaa myös riidanratkaisua.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti
Puh: 040 741 6808
CV

Niklas Lindström

Asianajaja, osakas

Niklas on erikoistunut riidanratkaisuun ja konfliktien hallintaan. Hän edustaa säännöllisesti sekä suomalaisia että ulkomaalaisia asiakkaita erilaisissa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Niklas neuvoo lisäksi asiakkaita sopimusoikeudellisissa ja yhtiöoikeudellisissa asioissa sekä insolvenssioikeudellisissa asioissa kuten konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja takaisinsaanneissa.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti
Puh: 040 700 5733
CV

KAROLIINA KAIHLANEN

Asianajaja, Senior Associate

Karoliina on erikoistunut työ- ja yhtiöoikeuteen sekä riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaitamme laajasti erilaisissa työoikeudellisissa asioissa. Lisäksi Karoliina neuvoo kansanvälisiä ja kotimaisia asiakkaitamme yritys-, sopimus-, rakennus- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kielitaito: suomi, englanti
Puh: 040 708 4621
CV

PAVEL MEDVEDEV

Lakimies

Pavel avustaa toimistomme päämiehiä Venäjän kauppaan liittyvissä lakiasioissa keskittyen yhtiö- ja työoikeuteen sekä riidanratkaisuun edustaen toimistomme päämiehiä tuomioistuimissa sekä veroviranomaisissa säännöllisesti. Lisäksi Pavel hoitaa erinäisiä IPR-asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Aikaisemmin Pavel on työskennellyt juristina venäläisissä yhtiöissä ja lakimiehenä julkisella sektorilla.

Kielitaito: englanti, venäjä, suomi
Puh: 050 464 4642
CV

MARIKA KALLIOTIE

Lakimies

Marika avustaa toimistomme asianajajia erinäisissä selvitystöissä ja oikeudellisten asiakirjojen ja kirjelmien laatimisessa. Marika on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Uppsalan yliopistosta, joten hän tuntee myös Ruotsin oikeusjärjestelmän.

Kielitaito:  englanti, ruotsi, suomi
Puh: 050 556 7729
CV

CASPAR FRIBERG

Lakimies

Caspar on erikoistunut sopimus-, yhtiö ja työoikeuteen sekä julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön. Caspar työskenteli MK-Law:ssa vuosina 2012-2016 ja palasi toimiston palvelukseen vuonna 2021 oltuaan siinä välissä viisi vuotta hankinta-asiantuntijan työssä saksalaisen teollisuusyrityksen palveluksessa.

Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti
Puh: 050 351 7766
CV

SANNA SUNDBERG

Trainee

Sanna avustaa lakimiehiä erilaisissa toimeksiannoissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu selvitystyöt, käännökset ja erilaisten asiakirjojen laatiminen.

Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti
Puh: 050 435 7421
CV