Blogi

Arctic Blue Beverages on Suomessa 2017 perustettu korkealaatuisiin gin-tuotteisiin keskittyvä artesaanijuomien valmistaja, jonka tislaamo toimii Ilomantsissa. Useita kansainvälisiä palkintoja voittanut yhtiö listautuu toukokuussa 2022 Ruotsin First North Growth -markkinapaikalle. Yhtiön avustajaksi listautumisannissa valikoitui MK-Law. ”Oikean legal advisorin valitseminen oli erityisen tärkeää”, toteaa Arctic Blue Beveragesin hallituksen...

Vuoden vaihteessa voimaan astunut uusi yhteistoimintalaki edellyttää työnantajan ja henkilöstön välille jatkuvaa vuoropuhelua. Velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää. Vuoropuhelun toteuttaminen Vuoropuhelua tulee käydä työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä säännöllisesti vähintään neljännesvuosittain, ja alle 30 työntekijän yrityksissä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos henkilöstöllä ei...

Työmarkkinatilanne on kuluneen syksyn aikana elänyt voimakkaasti. Teknologiateollisuus ry ilmoitti jo keväällä 2021, että jatkossa työehtosopimuksista neuvottelee uusi yhdistys, Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Teknologiateollisuus ry:n aikaisemmin neuvottelemat yleissitovat työehtosopimukset päättyivät 30.11.2021, eikä uusista sopimuksista ole vielä päästy yhteisymmärrykseen. Tällaisia ovat mm. teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimukset,...

Työnantajien on kannattavaa varautua valmisteilla olevaan kilpailukieltosopimuksia koskevaan työsopimuslain muutokseen jo nyt. Kaikki kilpailukieltosopimukset korvausvelvollisuuden piiriin Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaisesti työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksista työsuhteen päättymisen jälkeen ulotettaisiin koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia kilpailukiellon kestosta riippumatta. Nykyisen lainsäädännön mukaan kilpailukieltosopimuksiin liittyvä korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden...

Hallitus ehdottaa osaamista kannustavaa henkilöstöantimallia ja henkilöstöannin verotuksen keventämistä. Henkilöstöannilla tarkoitetaan suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilökunnalleen merkittäväksi omia osakkeitaan. Henkilökunnalle tarjottavien osakkeiden merkintähinta on usein osakkeen käypää hintaa alempi. Osakkeita saatetaan tarjota merkittäväksi myös ilmaiseksi. Tavoitteena henkilöstöannissa on henkilökunnan sitouttaminen ja kannustaminen. Nykylainsäädännön mukaan työsuhteeseen perustuva...

Työlainsäädäntöön on tehty joukko määräaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen: YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja on lomautustilanteessa lyhennetty 5 päivään. Lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia: Lomautusoikeus on määräaikana laajennettu koskemaan myös...

Yhteistoiminnasta yrityksissä säädetään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (yhteistoimintalaki), jonka mukaisesti yhteistoimintavelvollisuus koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalain 8 luvun työvoiman vähentämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Työnantaja, joka...

Työn vähentyessä yrityksessä tilapäisesti voi työnantaja työntekijöiden irtisanomisen sijaan lomauttaa työntekijöitä. Lomauttamisesta säädetään työsopimuslaissa, jonka mukaan lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä tilapäisesti siten, että työsuhde muuten pysyy voimassa. Lomauttaminen voi tapahtua joko määräajaksi tai toistaiseksi ja sen voi toteuttaa kokoaikaisena tai osittaisena lomautuksena. Kokoaikaisessa lomauttamisessa...

Toimistollemme on myönnetty Alma Talent Tietopalveluiden Menestyjät 2019 sertifikaatti. Sertifikaatin mukaan ”… sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius”. Edelleen MK-Law ” … on sijoittunut sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten...

Toimistomme lakimies Karoliina Kaihlanen on 4.10.2019 hyväksytty Suomen Asianjajaliiton jäseneksi, ja hän kantaa siten tästä lähtien ylpeydellä asianajajan titteliä. Onnittelemme meidän uutta asianajajaa! Karoliina on myös nimetty toimistomme Senior Associateksi. Karoliina on erikoistunut työoikeuteen ja yhtiöoikeuteen. Lisäksi Karoliina neuvoo toimistomme asiakkaita säännöllisesti kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvissä asioissa...