Offentlig upphandling

De finska lagarna och förordningarna om offentlig upphandling ger utländska bolag en likvärdig rätt att delta i kommunala och statliga offentliga upphandlingar.

 

Vår byrå har erfarenhet av att uppgöra och granska anbud och av att rådge i frågor relaterade till offentlig upphandling. Vi kan också biträda er med att framföra besvär gentemot ett beslut i en offentlig upphandling ifall ni är missnöjda med beslutet eller om ni anser att det har skett ett misstag eller ett fel i upphandlingsförfarandet.

 

Tveka inte att kontakta oss ifall ni behöver råd eller hjälp gällande offentliga upphandlingar i Finland. Hittills har vi bland annat:

 

  • Rådgivit företag med uppgörandet av ändamålsenliga anbud.
  • Biträtt en upphandlande enhet med planering och verkställande av en upphandling.
  • Biträtt en upphandlande enhet med behandlingen av ett marknadsdomstolsbesvär .
  • Biträtt ett företag med uppgörande av ett besvär till marknadsdomstolen samt ett yrkande på en upphandlingsrättelse.

 

Förfrågor och tilläggsinformation:

 

Marcus-K

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Tel. +358407416808
E-post: marcus.kevin@mklaw.fi

Jan-L

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@mklaw.fi