Blogi

Eduskunta on vahvistanut vuoden 2012 alusta voimaan astuvat verolainsäädäntömuutokset. Olennaisimpina voidaan mainita seuraavat: - Yhteisön tuloverokanta alennetaan 24,5 prosenttiin - Pääomatulon verokantaa korotetaan 30 prosenttiin ja siltä osin kuin pääomatulo ylittää 50 000 euroa 32 prosenttiin - Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun verovapaan osingon enimmäismäärä lasketaan...

MK-Law:n Jan Långstedt toimi Eduhouse Oy:n 11.11.2011 järjestämässä Voiton kotiuttaminen ja rahavirrat Venäjällä -seminaarissa alustajana. Venäjällä ensi vuoden alusta voimaanastuvia uusia siirtohinnoittelusääntöjä sekä lisenssimaksujen käyttämistä konsernin verosuunnittelussa koskevat esitysmateriaalit löytyvät alla olevista linkeistä. Vastaamme mielellämme alustuksessa käsiteltyjä asioita koskeviin kysymyksiin. - Siirtohinnoittelu Venäjällä - Royaltit ja...

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamiseksi. Esityksen mukaan yhteisöverokantaa alennettaisiin nykyisestä 26 prosentista 25 prosenttiin. Huomattavin muutos olisi kuitenkin pääomatulon verokannan nostaminen 28 prosentista 30 prosenttiin ja pääomaverotuksen muuttaminen osittain progressiiviseksi siten, että 50 000 euroa...