Blogi

Sivuliikkeen tai edustuston avaaminen Venäjälle voi olla varteenotettava vaihtoehto venäläisen tytäryhtiön perustamiselle silloin, kun yrityksen tarkoitus on rajoittaa toimintansa Venäjällä myyntiin ja myynninedistämiseen tai valmisteleviin ja avustaviin toimintoihin. Ulkomaisten yritysten, jotka suunnittelevat sivuliikkeen tai edustuston perustamista Venäjälle, on rekisteröitävä edustusto tai sivuliike. Sivuliikkeiden ja edustustojen rekisteröinneistä...

Optioiden antaminen työntekijöille on yksi niistä keinoista, joilla yritys voi palkita työntekijöitään sekä edistää heidän sitoutumistaan yritykseen. Käytännössä työsuhdeoptiolla tarkoitetaan työntekijälle annettavaa oikeutta merkitä tulevaisuudessa työnantajayhtiön osakkeita ennalta määrätyin ehdoin. Optio-oikeuksien antaminen edellyttää yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöstä. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta. Optioiden antamista koskevasta...

Niklas Lindström on Asianajotoimisto MK Law:n uusi partneri, joka tuo mukanaan asianajotoimistoon laajan oikeudellisen osaamisen ja kokemuksen yritysjuridiikan ja riidanratkaisun parista. Hänellä on pitkä kokemus sekä pörssiyhtiöiden että listaamattomien yhtiöiden neuvomisesta. Niklas on toiminut lakimiehenä ja asianajajana Hannes Snellmannilla noin vuosikymmenen. Hän on lisäksi työskennellyt Tukholman...

Vuoden vaihteessa astui voimaan joukko työsopimuslain muutoksia, jotka vaikuttavat sekä työsuhdetta solmittaessa että sitä päätettäessä. Muutokset lisäävät joustoa työsuhteissa, mutta samalla erityisesti yli 30 henkilöä työllistävien yritysten velvollisuudet lisääntyvät. Koeaikaa pidennettiin Koeajan enimmäispituutta on pidennetty neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, minkä lisäksi työnantajalle on annettu mahdollisuus pidentää...

Monissa maissa, kuten Suomessa, yhtiön toimitusjohtajaa ei työlainsäädännön näkökulmasta katsota...

Voidakseen työskennellä Venäjällä ulkomaalaisen henkilön on saatava työlupa Venäjän sisäministeriöltä. Venäjän federaation 25.7.2012 annetussa laissa nro 115-FZ ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta Venäjällä säädetään erilaisista työluvista, jotka sopivat erilaisiin tilanteisiin riippuen työntekijän asemasta, kokemuksesta ja pätevyydestä, työsuhteen voimassaoloajasta ja kansalaisuudesta. Alla on yhteenveto niistä työlupavaihtoehdoista, joita ulkomaalaisille on tarjolla...

Asianajotoimisto MK-Law on avannut toimiston Tammisaareen, jotta se voi palvella entistä tehokkaammin ja paremmin yrityksiä ja yksityishenkilöitä Raaseporissa ja sen lähialueilla. Perusteena uuden toimiston avaamiselle ovat ennen kaikkea alueen elinvoimainen yritystoiminta ja aktiiviset yrittäjät, jotka taloudellisesta suhdanteesta huolimatta kehittävät liiketoimintaansa ja uusia liikeideoita. Myös Tammisaaressa panostamme...

Karoliina Kaihlanen aloitti lakimiehenä toimistossamme 2.9.2015. Karoliina on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2015, minkä lisäksi hän on suorittanut EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden opintoja opiskelijavaihdossa Tšekissä Masaryk Universityssa. Ennen liittymistään toimistomme riveihin Karoliina on hankkinut kokemusta työskentelemällä erityisesti rakennusjuridiikkaan erikoistuneessa Helsinkiläisessä asianajotoimistossa....

Olemme muuttaneet uusiin toimistotiloihin Pietarissa. Uusi Pietarin toimistomme sijaitsee osoitteessa: Moika 58, lit. A, No. 408 190 000 Pietari Venäjä Toimisto on aivan kaupungin ytimessä vain muutaman sadan metrin päässä nevskij prospektistä. Lähimmät metroasemat ovat Admiraltejskajan ja Nevskij Prospektin metroasemat. ...